uteenai.net
น้ำหอมราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น Shimokitazawa
เรามาอยู่ที่ สถานี Shimokitazawa เดินออกมาไม่นานเราก็มาสะดุดที่ร้านน้ำหอมราคาถูก Perfume House Pionia คือที่เริ่มสะดุดก่อนป้ายร้านก็เจ้ากองเนี่ยแหล่ะค่ะ ตัดสินใจเข้าร้านเค้าอย่างไม่ได้คิดตั้งสติอะไ…