utbult.se
2008 - Maria Gustin Bergström
"Djupt rotad i svensk musiktradition visar Maria Gustin Bergström att hon besitter det som i alla tider varit erkända psalmförfattares signum – förmågan att med helighet som fokus, trovärdigt förmedla människors glädje, förtröstan och längtan efter Gud." www.myspace.com/mariagustinbergstrom