usi.ie
Cláraíonn 18,000 mac léinn chun vótála
Cláraíodh breis is 18,000 mac léinn chun vótála mar chuid den Fheachtas Náisiúnta Fáiltíonn Aontas na Mac Léinn in Éirinn roimh an iarracht mhór ar fud na tíre a chuir breis is 18,000 mac léinn ar chlár na dtoghthóirí roimh na reifrinn éagsúla agus Ollthoghchán a bheas ar siúl in 2018. Léiríonn an uimhir seo…