usfbih.org.ba
VI kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem-kongresna objava
Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH, u kongresnoj objavi navedenog skupa sve informacije o programu kongresa, vrednovanju skupa, visinama kotizacija i rokovima za uplatu, kao i produženom roku ponude za smještaj možete naći na navedenom linku. Prezentujući autori kratke upute za prezentacije mogu pronaći