usfbih.org.ba
VI kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem - I objava
Poštovani članovi Udruženja i posjetioci skupa, U Mostaru će se u periodu 7-8. juni 2019. godine održati VI kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem. Više informacija o skupu, pozvanim predavačima, kotizacijama i rokovima za uplatu istih, kao i slanju sažetaka radova, ponudi za sponzore i smještaju možete naći na navedenom linku. Upute za pisanje i slanje sažetaka