usfbih.org.ba
Sažeci radova sa VI kongresa stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
Poštovani članovi Udruženja, posjetioci i prezenteri radova na VI kongresu stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem, upravo je izašla elektronska verzija časopisa Stomatološki vjesnik u okviru kojeg se nalaze sažeci usmenih i poster prezentacija koji su izloženi na ovom skupu. Pomenuti broj časopisa možete preuzeti na ovom