usfbih.org.ba
NECIKLIČNI STUDIJ - DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED
Poštovani članovi Udruženja stomatologa u FBiH, želimo vas informisati da Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu organizuje NECIKLIČNI STUDIJ - DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED Sve informacije o navedenom studiju, predavačima, učešću, načinu kako učešće ostvariti i kontaktu možete naći na sljedećem linku. Stomatološka komora Kantona