usalottery.in
شرط سنی برای ثبت نام لاتاری | یو اس ای لاتاری
در صورتی که فرزند شما در روز ثبت نام زیر 21 سال دارد میتواند به عنوان همراه شما ثبت نام کند، توجه داشته باشید سن زیر 21 سال برای لحظه ثبت نام است. حتی اگر فرزند شما فردا 21 سال را تمام میکند تا امروز فرصت دارید به عنوان زیرمجموعه خودتان این ثبت نام را انجام دهید. در صورت برنده شدن، فرزند بالای 21 سالی که ...