usalottery.in
تفاوت فرمهای ثبت نام لاتاری | USA Lottery - یو اس ای لاتاری
در این مطلب فصد داریم تا توضیحی کوتاه درباره فرم های ثبت نام لاتاری در اختیار شما دوستان عزیز قراردهیم. پس از مراجعه به بخش ثبت نام شما با سه فرم جهت شروع ثبت نام روبرو خواهید شد : فرم ثبت نام برای افراد مجرد فرم ثبت نام برای افراد متاعل (تک فرمه) فرم ثبت نام برای افراد متاهل (دو فرمه) شما می بایستی بنا به وضعیت تاهل کنونی خود یکی از این 3 فرم را انتخاب و اقدام به تکمیل و ارسال آن نمایید. همانطور که از نامهای این فرم ها مشخص است، این فرمهای برای شرکت کنندگان با وضعیت تاهل مجرد و یا متاهل در نظر گرفته شده است که در ادامه توضیحاتی بیشتر جهت کمک به شما براس انتخاب یکی از ابن فرم ها را میدهیم. فرم ثبت نام لاتاری برای افراد مجرد : همانطور که از نام این فرم مشخص است، این فرم برای افرادای در نظر گرفته شده که در حال حاضر مجرد می باشند. لازم به ذکر است که افرادی که طلاق گرفته اند (مطلقه) و یا متاسفانه همسر آنها فوت کرده اند، می بایستی حهت ثبت نام از این فرم ها استفاده نمایند، همچنین این افراد می توانند فرزندان زیر 21 سال خود را نیز به عنوان همراه به این فرم اضافه نمایند و محدودیتی برای