urvaken.com
Fysisk prepp två månader senare #prepperSE
Dags för ännu en uppföljning av mitt fysiska preppande. Sist hade vikten börjat röra sig i rätt riktning. Det fortsätter den att göra, om än lite mer sakta. I skrivandets stund har jag gått ner 13 …