urvaken.com
Alla veckorna som gått – del 22
Vi ropade efter grannarna när vi gick in på den lilla gårdsplanen. Från fönstren syntes inget ljus och från skorstenen kom ingen rök. Våra rop förblev obesvarade. Det enda vi hörde var ljudet av vå…