urvaken.com
Alla veckorna som gått – del 19
Tjugofem liter vatten. Det kan tyckas vara mycket. För oss, där och då, under de omständigheter som rådde, betydde tjugofem liter vatten ett dygn. Den sista dunken stod bland sina tomma gelikar i v…