urvaken.com
Artikel i Metro om prepping #prepperSE
Hos Metro finns nu en artikel/intervju om prepping uppe. Som vanligt är detta inte direkt riktat till den inbitne perppern utan till gemene man. Min förhoppning är som alltid att fler får upp ögone…