urubin.com
Is de mens nog wel belangrijk ? Hoe een kartel de zorg kapot maakt !
Huisartsen slaan alarm: Havenziekenhuis verworven tot polikliniek? Ook daar voor is het manifest bestemd. Iedereen in de regio Rijnmond gemeenten steun dit manifest svp. Willem…