urubin.com
Afval beleid gemeente Hengelo: De stand van zaken
Zoals u weet verzetten wij ons tegen het verwerpelijke beleid van de gemeente Hengelo, Overijssel dat beperkte mensen onevenredig op achterstand zet en alle burgers van Hengelo gewoon financieel ee…