urbansome.com
"Rainy Monday" - Urbansome.com
Amazing street photography shot taken by Boyd Natthasit in Boston.