upg.gal
Mobilizacións sociais, eleccións municipais e defensa da soberanía, prioridades políticas. Resolucións do Comité Central - UPG
Na sesión do Comité Central do noso Partido realizada no pasado sábado 3 de febreiro analizamos o actual momento político e acordamos a liñas básicas de actuación para os vindeiros meses. Persistir na defensa da soberanía Hai 3 meses analizabamos que estabamos diante da maior crise política do rexime español en máis de 40 anos. …