ungbaptist.no
Agderungdom samles på tvers av menighetene
Jesusfokus, nudler og nye bekjente gir grunn til å glede seg. Av Espen Thilesen - Det er viktig å møte andre kristne ungdommer i nærheten, forteller Miriam Triangle Chai, som også hadde ansvaret for å lede Ungtreff samlingen. Fram til neste samling i Risør i april 2018, har hun hovedansvaret for planleggingen. Og nettop planleggingen