unescocat.org
Transformar l’educació per transformar el món en què vivim
Els darrers anys, el Centre UNESCO de Catalunya ha fet seva la crida de la UNESCO a promoure grans aliances per transformar l'educació de manera que sensibilitzi i capaciti les persones per a dur a terme vides plenes i poder respondre als reptes locals-globals. Recentment hem publicat en català el document de la UNESCO sobre