unescocat.org
Jornada "Del currículum competencial a la transformació educativa"
N’hi ha prou amb canviar el currículum perquè canviï l’aprenentatge dels infants a l’escola? Quins altres canvis són necessaris? I què els pot fer possibles? Les iniciatives en xarxa de transformació educativa a Catalunya són fets aïllats?, o formen part d’un