unescocat.org
Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom
«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a contribuir al debat sobre la revisió dels objectius per a l'educació mundial post 2015 que promou la UNESCO. La iniciativa de la UNESCO sobre Educació Post 2015 constitueix un pas