unescocat.org
Marc per a l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) d'alta qualitat
El Marc per a l'ABP d'alta qualitat és un document publicat per PBLWorks / Buck Institute for Education en la versió original en anglès i traduïda al català pel Centre UNESCO de Catalunya. Descriu sis criteris, cada un dels quals ha d'estar almenys mínimament present en un projecte perquè es consideri d’“alta qualitat”. La intenció del document