unescocat.org
Declaració d’Incheon i Marc d’Acció per a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4
Ja podeu descarregar la versió en Català de la Declaració d’Incheon i Marc d’Acció per a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4; Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. La declaració d'Incheon és el document que assenta les bases del que ha