unescocat.org
Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible: Objectius d’aprenentatge
El Centre UNESCO de Catalunya publica la versió en Català del document de la UNESCO "Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives" (2017). En aquesta publicació s'orienta als lectors sobre com utilitzar l'educació per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).