umtqloduh.info
Справочник
Битие – в –света – Според Хайдегер, един от екзистенциалните модуси на човешкото битие, че е винаги във връзка със света. Това означава както, че не може да се мисли света без нас, така и че …