umtqloduh.info
Нервната Система “The Overprotective Mother”
“The Overprotective Mother”- като една Майка, нервната система ни пази от всяка една възприета беда. Така нещо, което изглежда тежко, играе психологическа роля на усилието, което бихме …