umtqloduh.info
Загрявка: факти, които си струва да обмислите и запомните(кратко четиво)
КРАТКО ЧЕТИВО Ще започнем с една забавна история. 46 студента от мъжки пол са провели 5 минутна загрявка и са направили опит за хвърляне на максимална далечина.След няколко дни, същите тези студент…