umtqloduh.info
Водата,структурата на Вселената и любовта
Много хора мислят, че науката е лишена от духовност. Но на тях просто им липсват очи за духовността на науката. Ако човек е обогатен духовно, философски, има добро въображение, то той може да намер…