umjensjting.nl
Geef je nu op voor het Jubileum feest op zaterdag 30 juni!!
Het kan jullie bijna niet zijn ontgaan, de Buurtvereniging “Um jen Sjting” viert dit jaar haar 70 jarige jubileum. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan, maar samen met jullie vieren. Daarvo…