ultramodels.ru
White Angels Mishelle / videostory for KALTBLUT | Ultra models
Director/editor: Elena Tsirukina @tsirukina Art /producer: Julia Chernysheva Stylist: Svetlana UzunBeauty: Aliya Zolotova & Irina ShpinakSound design: Vanyukov AleksandrFocus puller: Elena KazachkovaAssistant of Dop: Mayko Timofey Colorist: Misha Denisov Designers: Asya Solovyeva, EyeNastya, Deep Flow, Void Shoes, Nikolay Legenda Big thanks: Sergey Tsirukin, Artem Stasinets, Pavel Alimov