ugeavisensvenstrup.dk
Penge til udgravninger i Himmerland - Uge-avisen Svenstrup
To hustomter og en vikingegravplads kan nu undersøges nærmere Nordjyllands Historiske Museum har netop fået 352.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte pulje vedrørende dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Bevillingen er fordelt på tre projekter, hvor arkæologer nu skal undersøge en række fortidsminder nærmere. Det drejer sig om en gravplads fra vikingetiden fundet ved Fjeldsted vedLæs mere