ufukcanli.com
C programlama dilinde linked list (bağlı liste) operasyonları
Bağlı listeler adı üzerinde birbirine bağlı düğümlerin meydana getirdiği bir veri yapısı türüdür. Düğüm dediğimiz yapı içerisinde en az bir veri ve kendinden sonra gelen düğümü gösterebilmesi için…