udmosi.hr
Posjet Medicinske škole "Udmosima"
Goste smo ukratko upoznali sa načinom rada Udruge, te aktivnostima koje provodimo s ciljem socijalizacije i integracije članova u današnjem društvu. Tako su budući medicinari imali priliku upoznati se sa vrstama slušnih pomagala, te im je objašnjeno kako, na koji način i u kojoj mjeri slušna pomagala pomažu osobi oštećena sluha u prijemu i primanju zvukova,