udgent.udg.edu
Una Universitat compromesa amb la societat
El curs acadèmic 2017-2018 va començar amb una Universitat compromesa amb el país i amb les llibertats cíviques. Com va destacar el rector Sergi Bonet en el seu discurs, “el Claustre de la Univers…