udgent.udg.edu
Un dia geològic a la vora de l’Estany
El Jove Campus de Recerca va néixer l’any 2008 amb la idea d’endinsar els estudiants de Batxillerat en el món de la investigació, al mateix temps que se’ls oferia un bagatge de solidesa per encarar…