udgent.udg.edu
Com i per què repensem el patrimoni?
Pensar el patrimoni requereix l’establiment d’un diàleg obert, contrastat i transversal. En primer lloc, pel caràcter polisèmic que té qualsevol element patrimonial (sigui cultural o natural, tangi…