udgent.udg.edu
La petja de Comadira
Pocs dels doctors Honoris Causa que té la Universitat de Girona tenen una relació tan estreta i continuada amb la UdG, com Narcís Comadira, que va rebre la distinció el 15 de novembre en una cerimò…