udgent.udg.edu
Ensalivar una idea
Aquest mes de desembre, el projecte Chupa-Chip, ideat per un grup d’estudiants del Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona, va que…