tymberdalton.com
Now on third-party sites: This Moody Bastard, Pretzel Logic
Now on Amazon and most third-party sites: Pretzel Logic (Suncoast Society 49) and This Moody Bastard (Suncoast Society 50). Pretzel Logic (Suncoast Society 49, MF, BDSM, HEA) by Tymber Dalton: Kind…