tylko-transport.pl
Wymagania pojazdów dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych
Przewóz materiałów niebezpiecznych takich jak: gazy, paliwa, substancje żrące, trujące lub radioaktywne reguluje międzynarodowa umowa ADR. Przepisy te obowiązują w większości państw europejskich, w…