tylko-transport.pl
Najważniejsze przepisy na autostradach i drogach ekspresowych
Cechą wspólną, jaką posiadają autostrady i drogi ekspresowe jest prawo, które zabrania na nich: zawracania, cofania oraz zatrzymywania się i postoju – pomijając oczywiście odpowiednie miejsca…