tyibiznes.com.pl
Przestań się zmuszać!
Przestań się zmuszać! Akcja PRZESTAŃ SIĘ ZMUSZAĆ a jej celem będzie uświadomienie kobietom jaką cenę płacą za zmuszanie się do życia nie swoim życiem, za zmuszanie się do spełniania oczekiwań innych i stawianie swoich potrzeb na końcu.