tyibiznes.com.pl
Kobiety Przedsiębiorcze - Izabela Anuszewska - Da Vinci
Kobiety Przedsiębiorcze - Izabela Anuszewska - Da Vinci. Pomaga w założeniu firm, budowaniu modeli biznesowych, pisze projekty współfinansowane z funduszy europejskich i krajowych.