tyibiznes.com.pl
Strefa Zmian w życiu osobistym
Strefa Zmian w życiu osobistym. Konferencja dająca przestrzeń do refleksji nad swoim życiem, nad potrzebą zmian, nad tym, że my, ludzie jesteśmy największą i najciekawszą wartością. I warto pamiętać, że Ty też należysz do tego gatunku!