tyibiznes.com.pl
Pierwsza Dama na wernisażu Jolanty Golianek - "Kobieta z bliznami"
Pierwsza Dama na wernisażu Jolanty Golianek - "Kobieta z bliznami" . Wzruszająca wystawa zwracająca uwagę na problem wyobcowania społecznego i ekonomicznego osób niepełnosprawnych.