twinstipsandtricks.com
Šljepnuti Decu (ni)JE Strašno - Twins: Tips & Tricks
šljepnuti dete. Mahom oni koji su ZA šljepkanje su PROTIV nasilja nad decom. Neverovatno mi je kako ne umeju da procesuiraju info da je i šljepkanje nasilje