tweespoor.co.za
REMHOOGTE
-Sureta Strydom von Holtzhausen- Eenvoud praat altyd direk met die hart. Remhoogte. Elke tweede Woensdagmiddag het ds Izak Bekker die belydenis- en voorbelydenisklassie voor die Gereformeerde Kerk, Die Moot, in Schoemansville met sy kombi kom oplaai en bulderend en plesierig oor die damwal gejaag na die Remhoogte dienspunt