tvteuta.me
Takim i koalicionit "Shqiptaret e vendosur" - TVTeuta
Më 9.10.2019 në selinë e Forcës së Re Demokratike, u mbajt takimi i Koalicionit „Shqiptarët e Vendosur, në të cilin është diskutuar për arritjet e Koalicionit drejt realizimit të objektivave të përcaktuara me Marrëveshje si dhe për hapat e mëtejmë të cilat duhet të ndërmirren në të ardhmen për të realizuar korpusin e kërkesave qëRead More