tvteuta.me
Me rastin e javës së arkivave: U hap pjesa e dytë e ekspozitës - TVTeuta
Ekspozita dokumentare dhe fotografike me titull “Dogana e rangut të dytë-dokumentacioni për lejekalimet dyshtetërore të vitit 1928-pjsa e dytë”, u hap në mënyrë solemne në galerinë e Qendrës për kulturë. Kjo ekspozitë u hap me rasin e Javës së arkivave e cila mbahet në 20 qytete të Malit të Zi. Udhëheqësja e Sektorit Arkivor tëRead More