tvteuta.me
Gjekë Gjonaj: Gatimet tradicionale të Ulqinit me rrethinë në funksion të turizmit - TVTeuta
Rajoni i Ulqinit është i pasur me burime natyrore që ndikojnë në krijimin e një eksperience turistike të këndshme. Këto burime natyrore duke u kombinuar edhe me produktet gastronomike, të cilat gjithashtu janë të pranishme në këtë qytet, formojnë një bazë të konsoliduar të ofertës turistike të këtij destinacioni shumë tërheqës për turistët vendas dheRead More